W Sieprawiu po staremu

Region 27 listopada 2018 Wydanie 42/2018
W Sieprawiu po staremu
Rada Gminy Siepraw VIII kadencji i Wójt Gminy Siepraw. Stoją od lewej: Bożena Ożóg, Halina Noworyta, Barbara Matoga, Janina Lejda, Jadwiga Rodak (radna senior), Aleksander Suder (wiceprzewodniczący rady), Leszek Wierzba (przewodniczący rady), Marek Stagraczyński, Tadeusz Pitala (wójt gminy), Elżbieta Wielgus-Młynarska, Józef Rozwadowski, Marian Mitan, Andrzej Dziura, Piotr Nowak i Konrad Urbanik

Mieszkańcy Gminy Siepraw zaufali na kolejną, pięcioletnią kadencję wójtowi Tadeuszowi Pitali, który rządzi gminą nieprzerwanie od 28 lat, a nowi radni postawili na sprawdzonego w poprzedniej kadencji przewodniczącego - Leszka Wierzbę. Jego zastępcą został Aleksander Suder, radny drugiej kadencji

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Siepraw odbyła się 20 listopada. W pierwszej części posiedzenia, którą prowadziła Jadwiga Rodak, najstarsza wiekiem spośród wszystkich radnych, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Natalia Postrzech wręczyła zaświadczenia o wyborze radnym oraz wójtowi.

Rada spośród radnych wyłoniła Komisję Skrutacyjną w osobach Konrada Urbanika, Piotra Nowaka oraz Józefa Rozwadowskiego. Jako kandydata na przewodniczącego zgłoszono tylko jednego radnego - Leszka Wierzbę, który pełnił tę funkcje w minionej kadencji. W głosowaniu tajnym 14 radnych, czyli wszyscy obecni, poparli jego kandydaturę. Po odebraniu gratulacji przewodniczący przejął prowadzenie obrad od radnej seniorki i krótko podziękował za zaufanie oraz zadeklarował współpracę ze wszystkimi środowiskami na rzecz dobra gminy. W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru wiceprzewodniczącego, którym 13 głosami „za” przy 1 „przeciw” został Aleksander Suder, który funkcję radnego pełni już drugą kadencję.

Po ślubowaniu wójt przedstawił w wystąpieniu swoje zamierzenia na nadchodzącą kadencję: „Jednym z ważniejszych zadań inwestycyjnych będzie rozbudowa szkoły i budowa przedszkola w Zakliczynie. Zadbamy również o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez budowę nowych boisk ze sztuczną nawierzchnią, siłowni zewnętrznych oraz budowę nowego zaplecza LKS Karpaty oraz innej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. (…) Jednym z najtrudniejszych zadań, które musimy rozwiązać jest poprawa jakości usług komunikacji publicznej do Krakowa i Myślenic. (…) Będziemy pamiętać o kreowaniu wizerunku gminy jako przyjaznej rozwojowi turystyki i rekreacji. Jednym z elementów tych działań będzie niewątpliwie stworzenie oferty rekreacyjno-sportowej na terenach wokół zatoki zakliczyńskiej i dokończenie urządzania Słonecznego Parku. (…) Jako samorządowiec jestem i pozostanę osobą gotową do współpracy z każdym, kto pragnie pracować na rzecz naszej gminy. Pełniąc funkcję wójta będę zawsze starał się wykorzystać to, co w nas najlepsze: łączyć młodość z doświadczeniem, tradycję z innowacyjnością.”

Kolejnym punktem obrad było uchwalenie wynagrodzenia wójta, które ustala się na początku każdej kadencji, pomimo, że została wybrana na tę funkcje ta sama osoba. Rada zdecydowała się na pozostawienie wynagrodzenia na poziomie ustanowionym w ubiegłej kadencji.