W Trzemeśni 1 lutego druhowie z OSP podsumowali mijający rok.

W Trzemeśni 1 lutego druhowie z OSP podsumowali mijający rok.
Fot. M. Stoszek

Jednostka w Trzemeśni skupia w swoich szeregach 49 członków ochotników: 41 członków zwyczajnych i 8 honorowych, w szeregach strażaków ramię w ramię z kolegami służy również 5 pań. Na zapleczu dorosłej drużyny działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza złożona z 27 młodych strażaków, 20 chłopców i 7 dziewcząt.

W mijającym roku jednostka uczestniczyła w 42 akcjach, z czego 16 to gaszenie pożarów, 25 razy likwidowała miejscowe zagrożenia i niestety 1 raz wzywana była do fałszywego alarmu. Druhowie w trosce o prawidłowe działanie jednostki, podnosili również swoje kwalifikacje na kursie mechanika – konserwatora sprzętu pożarniczego, oraz na kursach I i II stopnia specjalizacji pożarniczej. Ochotnicy dokształcali się także we własnym zakresie na zbiórkach szkoleniowych 19 razy dla członków OSP i 20 dla MDP. Strażacy swoją wiedzę poszerzają również z prenumerowanego czasopisma „Strażak”.

Członkowie OSP chętnie dzielą się również swoją wiedzą, szczególnie z najmłodszymi, przestrzegając o zagrożeniach i ucząc jak zachować się w czasie pożaru. Temu właśnie służą wizyty i prelekcje wśród dzieci i młodzieży.

W mijającym roku druhom ochotnikom, dla swojej jednostki, udało się zakupić quada oraz kilka kompletów węży strażackich. Sprzęt ten zapewne wpłynie na podniesienie jakości niesionej pomocy.

Strażacy w minionym roku dokonali również remontów w swojej remizie, dokończyli remont małej sali w budynku i zmodernizowali sprzęt audio wideo służący głównie w czasie uroczystości i szkoleń.

Na zebraniu w OSP Trzemeśnia obecny był również wiceburmistrz Mateusz Suder, który podziękował strażakom za ich trud i niesienie pomocy i zapewnił, że Gmina Myślenice w dalszym ciągu będzie wspierać działalność ochotników z OSP, w tym jednostki z Trzemeśni.

 

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.