2 kwietnia: „Walki na przedmurzu Krakowa, sylwetka generała Józefa Kustronia”.