2 maja: „Walki na przedmurzu Krakowa, sylwetka generała Józefa Kustronia”.