Walne zebranie na nowej sali bankietowej

Walne zebranie na nowej sali bankietowej

Ciężką pracę wykonaną przez jednostkę OSP Bysina widać już po przekroczeniu progu wyremontowanej sali bankietowej, którą można śmiało uznać za jedną z najpiękniejszych w gminie. Jednak ubiegły rok, to nie tylko poprawa wyglądu głównego pomieszczenia w remizie, ale również wiele innych działań, które zostały przedstawione w ubiegłą sobotę na walnym zebraniu sprawozdawczym.

Nie można zacząć od niczego innego niż od olśniewającej po remoncie sali balowej. W ciągu roku przeszła kompletną metamorfozę. Dokonano termomodernizacji stropu nad nią, wymieniono w niej instalacje oraz zamontowano oświetlenie i nagłośnienie. Efekt finalny naprawdę robi wrażenie. To wszystko udało się dzięki wytężonej pracy strażaków, ale również dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Myślenice.

Ostatnie 12 miesięcy strażacy z OSP Bysina wyjeżdżali do akcji 14 razy, z czego aż 12, aby uporać się z miejscowymi zagrożeniami. Pozostałe dwa wezwanie dotyczyły pożarów. Z kolei skład osobowy jednostki zwiększył się o dwóch członków zwyczajnych i ostatecznie zatrzymał się na 66 druhach w tym 56 zwyczajnych, ośmiu honorowych i dwóch wspierających. Ponadto prężnie działa młodzieżowa drużyna pożarnicza, która liczy 24 dziewczynki i chłopców.

Oprócz wyżej wspomnianego remontu udało się również uzupełnić umundurowanie i sprzęt. Zakupiono między innymi hełmy bojowe, węże czy koszule i polary dla MDP. Poprawiono także wiedzę i umiejętności strażaków ochotników, którzy uczestniczyli w licznych szkoleniach.

W obecnym roku jako cel postawiono przede wszystkim pozyskanie nowego samochodu średniego, co będzie kolejnym wielkim przedsięwzięciem. Będzie również trzeba dostosować do niego garaż, w którym zapewne zostanie obniżona posadzka.

Wśród druhów z Bysiny zasiedli również przedstawiciele wyższych szczebli organizacji strażackiej w tym Bogusław Żyła sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP oraz przedstawiciel PSP Jakub Pachoń. Pojawili się także samorządowcy między innymi: burmistrz Jarosław Szlachetka, jego zastępca Mateusz Suder, starosta Józef Tomal oraz radny województwa małopolskiego Robert Bylica, którzy przekonywali o dalszym wsparciu, które będzie płynąć do jednostki oraz przedstawiali swoje dotychczasowe osiągnięcia.

Na zakończenie zebrania odznaczeni srebrnymi i brązowymi odznakami zostali członkowie MSP, którzy otrzymali również pamiątkowe legitymacje. Miejmy nadzieję, że w przyszłości to właśnie oni będą prezesami, naczelnikami czy skarbnikami jednostki w Bysinie.

Jakub Kurek Jakub Kurek Autor artykułu

Student, który szybko się uczy. Zainteresowany dziennikarstwem i sportem. Współpracownik Gazety od 2022 roku.