Ważne ankiety dla mieszkańców gminy

Region 18 lutego 2020 Wydanie 7/2020
Ważne ankiety dla mieszkańców gminy

Do części mieszkańców gminy dotarły już pierwsze ankiety dotycząca inwentaryzacji źródeł ogrzewania. Dlaczego ich uzupełnienie jest ważne?

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego przyjętego uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 23 stycznia 2017 roku, małopolskie gminy mają obowiązek stworzenia i prowadzenia bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków (pieców i kotłów c.o.). Efektem realizacji programu ma być znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza (głównie pyłów zawieszonych), co z kolei pozytywnie wpłynie na zdrowie nas wszystkich.

Co ważne – każda gmina, która chce aktywnie uczestniczyć w programie musi posiadać wyżej wspomnianą bazę – i musi ją co rocznie aktualizować. Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane na potrzeby zadań związanych z ochroną powietrza, w tym likwidację źródeł niskiej emisji. Chodzi m.in. o to, by osoby odpowiedzialne za realizację programu miały aktualną wiedzę na temat wymiany pieców, czy zapotrzebowania na dotację w danej gminie, by piece wymienić. Stworzenie bazy i jej późniejsza aktualizacja stwarza także możliwość starania się m.in. o dofinansowanie wymiany pieców z innych projektów, w tym również unijnych.

Brak bazy może niestety utrudnić bądź uniemożliwić realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Aby stworzyć bazę, niezbędne są uzupełnione ankiety - stąd prośba do wszystkich mieszkańców gminy o ich wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miasta.

Marta Duszyk