Wiceburmistrza Miasta i Gminy Myślenice Mateusza Sudra

Wiceburmistrza Miasta i Gminy Myślenice Mateusza Sudra

Po ostatnim słonecznym weekendzie nad Rabą, zarówno nad górnym jak i dolnym jazem zebrały się tłumy mieszkańców i turystów. W okolicach pojawiło się mnóstwo samochodów, a także śmieci. Kto jest odpowiedzialny za ład i porządek w tych okolicach i jak udało się to uprzątnąć?

Za utrzymanie czystości na Zarabiu odpowiada kilka stron. Na terenach dzierżawionych od gminy to przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną, którzy muszą mieć zawarte umowy na wywóz odpadów oraz udostępniać pojemniki do ich gromadzenia. W tych punktach generowana jest bardzo duża ilość odpadów plastikowych, szklanych oraz biodegradowalnych po sprzedawanej żywności. Do codziennego opróżniania koszy parkowych oraz ulicznych zobowiązane jest RPGK, z którym to przedsiębiorstwem Gmina Myślenice ma zawartą umowę. W ramach utrzymania zieleni również służby naszej gminnej spółki Sport

Myślenice starają się dodatkowo zbierać plastiki, szkło, papier itp. z terenu parku, dolnego jazu oraz plaży trawiastej przy górnym jazie. Zaś za teren plaży piaszczystej od potoku Kobylak do płyty betonowego boiska do streetballu odpowiada obecnie nowy dzierżawca prowadzący jednocześnie bar „Lato na Zarabiu”. Teren parku linowego na tzw. „Małpim Gaju” powinna utrzymywać w należytej czystości spółka Sport Arena Myślenice będąca jego dzierżawcą. Utrzymywanie czystości na brzegach rzeki Raby oraz w jej korycie to zadanie RGZW Wody Polskie. Problem zaśmiecania Zarabia ostatnio się nasilał, lecz w porozumieniu z przedsiębiorcami działającymi na Zarabiu podjęliśmy zdecydowane działania, co jak mi wiadomo już przynosi spodziewane efekty.

W związku z problemem dotyczącym parkowania w miejscach niedozwolonych oraz nadmiernej prędkości jak i zaśmiecania Zarabia w zeszłym tygodniu 14 lipca spotkał się Pan z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gastronomiczną i usługową na terenach dzierżawionych od miasta oraz służbami i prezesem spółki Sport Myślenice. Czy udało się dojść do porozumienia?

Spotkanie było bardzo udane. Wszyscy widzą problem i chcą go wspólnymi siłami rozwiązać. Od soboty rusza pieszo-rowerowy patrol funkcjonariuszy Straży Miejskiej, który w wakacyjne weekendy pomiędzy godz. 12.00 a 22.00 będzie na stałe obecny wyłącznie na Zarabiu. W egzekwowaniu przepisów o ruchu drogowym związanych z nadmierną prędkością i hałasem, parkowaniu na zakazach pomoże również policja. Nie będzie tolerancji dla spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi, co ostatnio zdarzało się nawet na terenie placu zabaw dla dzieci oraz dla zaśmiecania terenu. Będziemy chcieli wyłączyć możliwość ruchu okrężnego na „Małpim Gaju”, tak, aby samochody i motocykle nie zagrażały użytkownikom parku linowego, a głównie bawiącym się tam dzieciom. Pojawi się też dodatkowy monitoring wizyjny i kolejne większe kosze na śmieci jak te, które dostawiliśmy na wiosnę. Rozważamy też montaż dodatkowych progów zwalniających. Przedsiębiorcy bardziej starannie podejmą się dochowania czystości przy terenach, gdzie prowadzą punkty gastronomiczne i usługowe. Czekamy też na ofertę cenową na zwiększenie częstotliwości opróżniania koszy parkowych w wakacyjne weekendy.

Zarabie to najbardziej oblegane miejsce w Myślenicach, a tego lata w związku z pandemią Covid-19 wielu ludzi może wybrać to miejsce na swój urlop. Czy Myślenice są gotowe przyjąć tak dużą liczbę turystów na Zarabiu ?

Rewitalizacja Zarabia, którą od zeszłego roku prowadzimy ma na celu przyciągnięcie dodatkowych turystów i to już się dzieje. Sytuacja wytworzona w wyniku Covid-19 z pewnością przyczynia się do tego, iż ich liczba jest większa niż spodziewana, ale też powierzchnia terenów zielonych przywróconych przez nas do wykorzystania ma temu służyć. Wkrótce będą pojawiać się kolejne atrakcje, nad którymi nieprzerwanie pracujemy i których realizacja w dużej mierze zależy od możliwości finansowych gminy, uszczuplonych w tym roku przez sytuację epidemiczną oraz szkody powodziowe. Konieczna jest modernizacja samej infrastruktury Zarabia, co również postępuje. Pojawiają się oczywiście różne związane z tym problemy, ale staramy się je rozwiązywać na bieżąco. Mieszkańcy zawsze to podkreślali, że Zarabie ma potencjał i my chcemy go wykorzystać.

 

 

Maria Gaczyńska Maria Gaczyńska Autor artykułu

Dziennikarka, interesuje się głównie sprawami społeczno-politycznymi miasta i regionu