Wielkanocne śniadanie u seniorów

Wielkanocne śniadanie u seniorów

Myśleniccy seniorzy uczęszczający na zajęcia w Dziennym Domu Senior+ oraz Klubie Senior+ już we wtorek 26 marca usiedli razem do wielkanocnego śniadania. Było wszystko to, co na świątecznym stole być powinno oraz życzenia. Te złożyli sobie nawzajem nie tylko sami seniorzy, ale także zaproszeni goście.

Byli to: ks. proboszcz parafii NNMP Zdzisław Balon,

poseł Władysław Kurowski, radny wojewódzki Robert Bylica, burmistrz Jarosław Szlachetka i jego zastępca Mateusz Suder. Była też kadra DDS-u na czele z kierownik Beatą Mirochną oraz dyrektor Centrum Usług Społecznych Małgorzatą Aleksandrowicz, bowiem zarówno DDS jak i Klub podlegają właśnie pod CUS.

Seniorzy dla swoich gości mieli przygotowane własnoręcznie i upieczone podczas zajęć w DDS wielkanocne baranki.