Władysław Kurowski, poseł na Sejm RP z ziemi myślenickiej

Władysław Kurowski, poseł na Sejm RP z ziemi myślenickiej

Poprzedni tydzień miał Pan wypełniony bardzo intensywną pracą, odbył Pan szereg spotkań w Warszawie z przedstawicielami wielu resortów, gdzie lobbował Pan w sprawach istotnych dla mieszkańców naszego regionu, które z nich było najważniejsze i kiedy poznamy jakieś konkrety?

Sądzę, że wszystkie spotkania były tak samo ważne, gdyż w każdym z ministerstw poruszane były zupełnie inne tematy. Od spraw związanych z edukacją, bezpieczeństwem czy infrastrukturą drogową poprzez sprawy własności dróg publicznych i kwestie społeczne. Wyróżnić szczególnie można spotkanie z ministrem klimatu Michałem Kurtyką, podczas którego omawialiśmy złożone przez Gminę Myślenice wnioski o dofinansowanie projektów: Nasz Klimat-Nasza Sprawa oraz Termomodernizacja budynków szkolnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Oba te projekty mają szansę na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie na realizację kilkunastu inwestycji na terenie gminy Myślenice. Oczekujemy na rozstrzygnięcie programu, które jest przewidziane na pierwszy kwartał bieżącego roku.

Ostatnio dużo się mówi o planowanych pracach na Zakopiance, również Pan w tym temacie spotkał się z ministrem Adamczykiem, proszę przybliżyć nam co zostało ustalone?

W sprawie realizacji inwestycji w Jaworniku ostatnio otrzymaliśmy kolejną dobrą informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.”Budowa węzła drogowego w Jaworniku”. Zbliżamy się do upragnionego celu, czyli modernizacji tego odcinka DK7. Dotrzymujemy słowa i wspólnie działamy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na Zakopiance. Najwcześniej, bo prawdopodobnie jeszcze w tym roku zostanie zrealizowane rondo przy zjeździe z Zakopianki do Pcimia- szczegóły tej dobrej informacji pewno już wkrótce będzie przekazywał wójt Gminy Pcim - Piotr Hajduk. Następne inwestycje to bezkolizyjne skrzyżowania w: Myślenicach, Jaworniku i w Krzyszkowicach- wszystkie są na etapie realizacji projektów. Ostatnie dwa niebezpieczne miejsca na Zakopiance w naszym powiecie to skrzyżowania w Bęczarce i Głogoczowie - dla których w opracowaniu jest Program Inwestycyjny. Wszystkie te zadania są ważne nie tylko dla miejscowości gdzie będą usytuowane, ale są istotne dla podniesienia bezpieczeństwa i rozwoju całego naszego regionu. Działamy zgodnie z planem. Krok po kroku do celu.

Jakie ważne dla naszych mieszkańców ustawy podjął Sejm na ostatnim posiedzeniu?

Warto wspomnieć o przepisach dotyczących dużej grupy naszych mieszkańców to jest o emerytach. 1250 zł – od 1 marca - tyle wyniesie najniższa emerytura. Sejm przyjął właśnie ustawę dotyczącą waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych. Zakłada ona wzrost świadczeń emerytalno-rentowych od marca 2021 roku o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o kwotę 50 zł. Uchwalona została także ustawa o kolejnym w tym roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, która zakłada wypłatę tzw. 14 emerytury już od listopada br. To przykład spełnionej obietnicy i przejaw troski o sytuację materialną polskich emerytów i rencistów. Tak więc w tym roku wszyscy emeryci otrzymają na wiosnę 13 emeryturę w wysokości 1250 zł brutto oraz 14 emeryturę wraz z listopadową stałą emeryturą. 14 emeryturę w pełnej wysokości czyli w wysokości najniższej emerytury otrzymają osoby, których emerytura nie przekracza 2.900 zł brutto. Ci, którzy mają emeryturę wyższą będą mieli 14 emeryturę pomniejszoną na zasadzie złotówka za złotówkę – licząc od podstawy 2.900 zł.

 

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)