Wmurowanie aktu erekcyjnego w Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy

Wmurowanie aktu erekcyjnego w Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy
Fot. UMiG

W środę 27 marca w Zespole Placówek Oświatowych im. Prof. Karoliny Lanckorońskiej w Jasienicy odbyło się niezwykłe wydarzenie, które zapisze się w historii placówki - uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego w ścianę nowo powstającej stołówki.

To niezwykłe wydarzenie zgromadziło licznych gości: przedstawicieli władz, inwestorów budowy, a także całą społeczność lokalną, uczniów, nauczycieli i rodziców. Wśród gości znaleźli się m.in. Władysław Kurowski, poseł na Sejm RP, Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic, Małgorzata Ciemińska, naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia oraz Robert Bylica, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, który powiedział: - Długo wyczekiwana inwestycja już wkrótce dobiegnie końca. To, co wielokrotnie było podnoszone przez rodziców, uczniów i nauczycieli w obecnej kadencji zostaje zrealizowane. Oczywiście, jeśli chodzi o tę placówkę, wiele wyzwań przed nami, jak choćby sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, to czego w poprzednich kadencjach nie realizowano, teraz w Jasienicy, jak i winnych małych miejscowościach gminy, staje się faktem. To świadczy o tym, że samorząd gminy działa w kategoriach zrównoważonego rozwoju. A gmina Myślenice jest tego dobry przykładem.

Wmurowanie kapsuły z aktami erekcyjnymi, zawierającej również fotografie uczniów, aktualne wydanie „Gazety Myślenickiej” oraz inne pamiątki, nie było tylko aktem formalnym. To symboliczna inwestycja w przyszłość placówki, mająca na celu zachowanie pamięci o danej chwili dla przyszłych pokoleń, które będą korzystały z nowej stołówki. Coś, co dziś może wydawać się codzienne i zwyczajne, za kilkadziesiąt lat stanie się bezcennym świadectwem minionych czasów, pozwalającym na zrozumienie zmian, jakie zaszły w edukacji, technologii, a także w samych relacjach międzyludzkich.

– Wyrazy wdzięczności należą się wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyjątkowego momentu, umożliwiając wspólne budowanie przyszłości naszej szkoły - dziękował dyrektor Rafał Ryś.

Inwestycja pn. „Rozbudowa budynku ZPO w Jasienicy wraz z zagospodarowaniem terenu”, w ramach której powstaje nowa stołówka, realizowana jest przez gminę Myślenice dzięki wsparciu finansowemu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja II.

- Budowa stołówki wraz z kuchnią przy ZPO w Jasienicy to inwestycja niezwykle istotna i długo wyczekiwana przez uczniów, nauczycieli czy rodziców, dlatego ogromnie się cieszę, że możemy być dzisiaj wszyscy razem podczas tak ważnego momentu dla tej szkoły. Ten dzień z pewnością zapisze się na kartach historii Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy, jak i całej miejscowości. Jestem bardzo zadowolony, że wśród czternastu mniejszych lub większych zadań wykonywanych na terenie gminy Myślenice dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu, znalazł się projekt realizowany w Jasienicy, który przyczyni się do rozwoju infrastruktury związanej z oświatą, wpływając na komfort nauki i pracy– powiedział burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka.

Budowa nowej stołówki przyczyni się do poprawy integracji społecznej. Stołówka stanie się miejscem, w którym uczniowie mogą spędzać czas w przyjaznej atmosferze. Daje to możliwość nawiązania nowych znajomości, budowania więzi między uczniami oraz rozwijania umiejętności społecznych.

Karolina Korneszczuk-Podoba Karolina Korneszczuk-Podoba Autor artykułu

Studiowała resocjalizację na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Jej największą życiową pasja jest praca, nie wyobraża sobie bezczynności, dlatego często robi wiele rzeczy na raz i z reguły jej się to udaje