Wojewódzki etap konkursu matematycznego „Krakowska Matematyka 2023/2024”

Edukacja 2 kwietnia 2024 Wydanie 14/2024
Wojewódzki etap konkursu matematycznego „Krakowska Matematyka 2023/2024”

W dniu 15 marca w Szkole Podstawowej w Lipniku odbyła się XVIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Krakowska Matematyka 2023/2024” dla uczniów klas V i VI z województwa małopolskiego. Konkurs jest organizowany przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie.

Tegoroczny konkurs skupiony był wokół tematu: „Artyści w Krakowie”.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa, Małopolski Kurator Oświaty, Rektor Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, Rektor Politechniki Krakowskiej, Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konkurs cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów z województwa małopolskiego i nie tylko. W tym roku w konkursie wzięli udział uczniowie z 507 szkół.
Zadania etapu szkolnego, który odbył się 16 listopada 2023 roku, dotyczyły Wisławy Szymborskiej, ponieważ w 2023 roku przypadała setna rocznica jej urodzin. Można się było dowiedzieć, że tata płacił małej Wisławie 20 groszy za ładny i wesoły wierszyk, a w szkole napisała zabawne wypracowanie na temat: „Szkic przemówienia na cześć czegokolwiek”. Jak prawie każde dziecko lubiła słodycze. Poczucie humoru towarzyszyło jej przez całe życie i widać to w jej twórczości poetyckiej.

Organizatorzy otrzymali wyniki 5231 uczestników etapu szkolnego konkursu.
Uczniowie klas piątych rozwiązujący zadania szkolnego etapu mogli zdobyć maksymalnie 25 punktów i udało się to trzem uczniom. Żaden z szóstoklasistów nie uzyskał maksymalnej liczby 22 punktów, ale czterech uczniów otrzymało po 21 punktów.
Do etapu wojewódzkiego, po weryfikacji wyników, zakwalifikowali się uczniowie, którzy na poziomie klas piątych uzyskali co najmniej 17 punktów oraz uczniowie, którzy na poziomie klas szóstych uzyskali co najmniej 14 punktów.

W piątek 15 marca 2024 roku etap wojewódzki konkursu zorganizowano w pięciu szkołach. Zadania dotyczyły związanych z Krakowem rzeźbiarzy, malarzy i muzyków. W etapie wojewódzkim wzięło udział 145 szóstoklasistów, 138 piątoklasistów, a nawet 4 czwartoklasistów, którzy rozwiązywali zadania dla klasy 5. Uczestnicy konkursu przyjechali ze 196 małopolskich szkół.
Dzięki przychylności dyrektora Arkadiusza Skiby i grona pedagogicznego, wśród pięciu szkół organizujących etap wojewódzki konkursu Krakowska Matematyka, znalazła się Szkoła Podstawowa im. Partyzantów w Lipniku. Koordynatorem konkursu jest pani Urszula Kucała.

Z trzydziestoma siedmioma uczniami z 32 szkół przyjechali nie tylko nauczyciele, ale również rodzice.

Szkoła Podstawowa w Lipniku jest po raz siódmy gospodarzem wojewódzkiego konkursu. Do Lipnika przyjechali uczniowie z: SP nr 2 w Myślenicach, SP w Rudniku, SP w Skrzypnem, SP w Łapanowie, SP nr 2 w Dobczycach, SP w Sadku, SP w Skomielnej Czarnej, SP w Krzyszkowicach, SP w Świdniku, SP w Sułkowicach, SP w Rogach, SP w Przyszowej, SP w Dziekanowicach, SP w Drogini, SP w Głogoczowie, SP nr 4 w Myślenicach, SP w Glisnem, SP w Pcimiu, SP w Tenczynie, SP w Limanowej, SP w Porębie Wielkiej, SP w Lubniu, SP w Bęczarce, SP w Porębie, SP w Przyszowej, SP w Olszówce, SP w Popowicach, SP w Krzczonowie, SP nr 3 w Myślenicach, SP w Wrząsowicach, SP w Trzemeśni, SP w Brzączowicach i SP w Lipniku.

Na uczestników konkursu i ich opiekunów czekał poczęstunek.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi.
Zadania konkursowe były dostosowane do każdego z poziomów wiekowych. Konkurs przeprowadzony był w formie pisemnej i trwał 75 minut. Najlepsi laureaci z klasy V i VI zdobędą dyplomy. Ogłoszenie wyników będzie 22 kwietnia 2024r. na stronie internetowej www.krakowskamatematyka.malopolska.pl. Wgląd do prac będzie możliwy w dniu 15 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 148, ul. Żabia 20 w Krakowie. Lista laureatów zostanie opublikowana 24 kwietnia 2023 r. na stronie www.krakowskamatematyka.malopolska.pl.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 24 maja 2024 r. Informacja pojawi się na stronie internetowej.

U. Kucała