Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Pcim!

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Pcim!

Ostatnia sesja Rady Gminy Pcim to nie tylko omawianie bieżących spraw, takich jak choćby Raport o Stanie Gminy, ale również ważne informacje dla włodarza tejże Gminy – Piotra Hajduka.

To właśnie podczas sesji, która odbyła się 21 czerwca, Rada Gminy udzieliła wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium, dając tym samym wyraz poparcia dla jego działań oraz satysfakcji z dotąd zrealizowanych przedsięwzięć i wykonania budżetu w roku poprzednim.

- Udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium to największy z możliwych wyraz aprobaty dla działań każdego włodarza i jakby nie było – „zielone światło” na dalszą pracę. Dziękuję za to Radzie i zobowiązuję się pracować nadal – dla naszego wspólnego dobra! – cieszy się wójt Hajduk.

Alicja Dzierżęga