Wspomnień czar...

Wspomnień czar...
Wspomnień czar...

 

23 czerwca, to wyjątkowy dzień w moim życiorysie. Najpierw przed południem było uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017, czyli pożegnanie z moimi trzecioklasistami, uczniami z pozostałych klas, pracownikami szkoły, na czele z dyrektor Lucyną Suder i przedstawicielami rodziców

Potem wieczorem, tego samego dnia, miało miejsce spotkanie z uczniami klasy, których wychowawczynią byłam przez pierwsze 7 lat pracy w szkole w Bęczarce. Obecnie dobiega końca 37 rok mojej pracy w tej placówce, a uczniom minęło właśnie 30 lat od jej ukończenia.

Do szkoły przybyło w tym dniu 13 uczniów, 4 było nieobecnych, jeden już nie żyje… To spotkanie było czasem powrotu przybyłych gości do ich szkolnych lat. Przybliżyli mi swoje sylwetki. Wiem teraz, co robili kiedyś, co robią dzisiaj. Opowiedzieli też o swoich rodzinach. Wspominali czas spędzony w murach tej szkoły, swoich nauczycieli. Nasze spotkanie to oglądanie zdjęć z tamtych lat i czytanie zapisów klasowej kroniki, którą udało mi się do tej pory zachować. Pierwsza jej strona to zapisany tytuł: „Sierpień 1980”, czyli znana obecnie przez wszystkich historyczna data. Był też czas na słodkości, na wykonanie wielu zdjęć w sali lekcyjnej i przed szkołą.

Dziękuję moim Wychowankom za to spotkanie, zorganizowane przez Dorotę Leńczowską - przewodniczącą klasy w tamtych latach i piękne wpisy, dokonane przez każdego z nich osobiście w podarowanym mi albumie.

Wszystkim Osobom, które spotkałam w czasie swojej pracy nauczycielskiej, z którymi jeden rok pracowałam w Szkole Podstawowej nr 2 w Tokarni i 37 lat w Szkole Podstawowej w Bęczarce - dziękuję!

Danuta Dziedzic