Wydanie 10/2013 - 14 marca 2013

Pieniądze płyną do Myślenic

Pieniądze płyną do Myślenic

W ostatnim czasie Gmina Myślenice otrzymała znaczące środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych i projektów kulturalno-edykacyjnych   2,3 mln zł na odbudowę po powodzi plaży trawiastej Do Małopolski trafi 152 mln złotych na odbudowę infrastruktury komunalnej po zniszczeniach spowodowanych przez klęski żywiołowe. Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Jerzy Miller, wojewoda małopolski wręczyli promesy przedstawicielom gmin, powiatów i w...

O TYM SIĘ MÓWI