Wydanie 14/2022 - 6 kwietnia 2022

„Chroń nas Boże”

„Chroń nas Boże”

W czasie drogi krzyżowej, która w piątek 1 kwietnia przeszła ulicami naszego miasta, modliliśmy się o pokój. Jak powiedział na początku „drogi” proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny ks. kanonik Zdzisław Balon – modlimy się o pokój serca, o pokój w naszych rodzinach i naszym mieście oraz o pokój na całym świecie, a przede wszystkim o pokój na Ukrainie. Droga krzyżowa odbyła się po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Tradycyjnie poprzedziła ją Msza święta odprawiona w kości...