Wydanie 15 bis - 30 kwietnia 2019

Spotkanie z nowymi sołtysami

Spotkanie z nowymi sołtysami

W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się inauguracyjne spotkanie burmistrza Jarosława Szlachetki oraz sekretarza Roberta Pitali z nowo wybranymi sołtysami oraz radami wszystkich sołectw Gminy Myślenice. Podczas inauguracyjnego spotkania z burmistrzem nowym sołtysom zostały wręczone zaświadczenia wyboru, a członkom rad sołeckich – listy gratulacyjne. Była to również okazja do rozmów oraz wzajemnego poznania się uczestników spotkania, co niewątpliwie ułatwi im współpracę na rzecz rozwoj...