Wydanie 17/2023 - 10 maja 2023

Ostatnie pożegnanie Wacława Szczotkowskiego

Ostatnie pożegnanie Wacława Szczotkowskiego

Odszedł do domu Ojca w dniu 4 maja. Ta bardzo przykra wiadomość, wszystkich którzy znali pana Wacława, napełniła wielkim smutkiem. Wacław Szczotkowski był człowiekiem bardzo znanym i szanowanym, mocno angażował się w sprawy lokalnej społeczności, nie tylko jako radny i nauczyciel, ale przede wszystkim jako przyjaciel swojej małej ojczyzny. Redaktor czasopisma „Biały kamyk” zawsze dbał o swoją lokalną społeczność, a jego artykuły niosły ze sobą wartościowy przekaz z różnych dziedzin życia parafi...