Wydanie 19/2020 - 27 maja 2020

Droga na Chełm – ludzie czekają!

Droga na Chełm – ludzie czekają!

O potrzebie pilnego remontu drogi na Chełm wiadomo nie od dziś. Droga ta jest jedynym połączeniem Chełmu z miastem, a jej stan jest niestety fatalny. Najpoważniejszym problemem związanym z drogą na Chełmie nie jest jednak potrzeba pilnego remontu, ale to, do kogo ona należy. Częściowo droga na Chełm należy do Powiatu Myślenickiego i do tej pory to Starostwo Powiatowe zarządzało całą drogą o długości 4,1 km. Ten fragment drogi jest najbardziej zaniedbany, rozpoczyna się od skrzyżowania ulic Park...