Wydanie 2/2007 - 18 stycznia 2007

Powiat wspólnie z gminami

Powiat wspólnie z gminami

Na pierwszym spotkaniu starosty Stanisława Chorobika z burmistrzami i wójtami gmin powiatu myślenickiego, które odbyło się 11 stycznia omawiano szereg spraw i zagadnień związanych ze wspólnymi działaniami gmin i powiatuPoruszono kilka ważnych zagadnień dotyczących m.in. szkolnictwa, problemu osób nietrzeźwych, zatrzymywanych na terenie powiatu, współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych, programu energii odnawialnej oraz przejęcia zdań z zakresu geodezji