Wydanie 21/2007 - 14 czerwca 2007

A w Zasani praca wre...

A w Zasani praca wre...

Minęło właśnie dwa miesiące od ukazania się informacji na łamach „Gazety Myślenickiej” o stanie budowy szkoły w Zasani, a przez ten czas wiele się zmieniło. Sprzyjająca aura pozwoliła na prowadzenie intensywnych prac budowlanych zarówno wykończeniowych jak i przy budowie boisk do gier zespołowych. Prace niwelacyjne przy ukształtowaniu poziomym boisk prowadzone musiały być przy sprzyjającej aurze ze względu na wody powierzchniowe, które tutaj występują dość intensywnie. Dok...