Wydanie 21/2019 - 12 czerwca 2019

- Maski opadły. To jest cyrk!

- Maski opadły. To jest cyrk!

Tymi słowami radny Mirosław Fita skomentował decyzję o przerwaniu sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej, zwołanej na wniosek radnych klubu PiS 7 czerwca, podczas której miały być omawiane nieprawidłowości w funkcjonowaniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2018 roku, wykazane w audycie przeprowadzonym w spółce przez zewnętrzną firmę. Na formalny wniosek przewodniczącego RM Jana Podmokłego radni przegłosowali przerwanie obrad do czwartku 13 czerwca do godz. 15, stosunkiem głosów 11 za do...