Wydanie 21/2020 - 10 czerwca 2020

OSP Myślenice – Śródmieście z dofinansowaniem na zakup nowego wozu strażackiego

OSP Myślenice – Śródmieście z dofinansowaniem na zakup nowego wozu strażackiego

Burmistrz Jarosław Szlachetka podpisał umowę z przedstawicielami zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślenicach – Śródmieście na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego. Ze strony OSP umowę sygnowali prezes Franciszek Szilder oraz skarbnik Wojciech Olesek. - Łączna kwota, jaką pozyskaliśmy na zakup nowego samochodu dla naszej jednostki, wynosi 760 tys. zł. W ramach podpisanej umowy Gmina Myślenice przekaże na rzecz OSP Myślenice – Śródmieście dofina...