Wydanie 21bis/2022 - 12 czerwca 2022

Vivat Myślenice!

Vivat Myślenice!

Dzieje naszego Miasta nierozerwalnie są splecione z historią naszego kraju. W czasach rozwoju Polski, również Myślenice przeżywały okres prosperity, a w okresach kryzysowych nasze miasto podupadało. Dziś, kiedy świętujemy 680 rocznicę lokacji naszego grodu, bardziej chcemy pamiętać o tych lepszych dniach, które obecnie są również i naszym udziałem. Myśląc o początkach Myślenic od razu wspominamy datę 1342 roku, kiedy to król Kazimierz Wielki nadał naszemu miastu tzw. przywilej lokacyjny. Ale hi...