Wydanie 24/2022 - 29 czerwca 2022

Burmistrz z absolutorium

Burmistrz z absolutorium

Z punktu widzenia samorządu sesja w dniu 27 czerwca była drugą najważniejszą w roku, po tzw. sesji budżetowej, w czasie której uchwala się roczny plan finansowy oraz wieloletni plan zadań inwestycyjnych. W poniedziałek radni dyskutowali nad „Raportem o stanie Gminy”, po przedstawieniu go przez burmistrza. Następnie debatowali nad podjęciem uchwały w sprawie „wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice”. Za udzieleniem wotum zaufania dla burmistrza głosowało 14 radnych, 1 był przeciw,...

Popularne