Wydanie 27/2020 - 22 lipca 2020

Tak to się zaczęło...

Tak to się zaczęło...

Jak ten czas leci … 65 lat temu – w pełni lata – na firmamencie kultury Myślenic pojawiła się wielce oczekiwana przez tutejszą społeczność placówka, której statutową powinnością było – jak się wówczas głosiło – szerzenie i upowszechnianie kultury. Szerzenie jej wzdłuż i wszerz regionu, albowiem w zasięgu jej działalności i oddziaływania miały być nie tylko Myślenice, ale także cały teren ówczesnego powiatu. Ceremonialne otwarcie placówki, której nadano imię Powiatowego Domu Kultury nastąpiło do...