Wydanie 28/2022 - 27 lipca 2022

Działam na rzecz dobra mieszkańców

Działam na rzecz dobra mieszkańców

O sytuacji naszej gminy, realizowanych inwestycjach i nadchodzących wyzwaniach rozmawiamy z burmistrzem Myślenic Jarosławem Szlachetką. Gratulując absolutorium nie sposób nie zapytać jak trudności, związane m.in. z pandemią wpłynęły na Pana pracę w ostatnim roku? Rok 2021 z pewnością nie należał do najłatwiejszych. To był kolejny rok, kiedy wszyscy zmuszeni byliśmy do działania w warunkach COVID-19, co znacząco odbiło się na funkcjonowaniu samorządów, przedsiębiorców, instytucji pozarządowych...