Wydanie 37/2019 - 9 października 2019

Zmiany w odbiorze śmieci

Zmiany w odbiorze śmieci

- W związku z postulatami mieszkańców gminy Myślenice oraz nowelizacją tzw. ustawy śmieciowej, która weszła w życie 6 września br., rada miejska podjęła na wniosek burmistrza uchwały dotyczące gospodarki odpadami w gminie Myślenice – informuje wiceburmistrz Mateusz Suder. Tym samym od 1 stycznia 2020 roku na terenie naszej gminy odpady będą odbierane z jednakową częstotliwością zarówno z terenu miasta jak i wsi. Zwiększona zostanie częstotliwość odbioru odpadów zbieranych selektywnie – papieru...