Wydanie 4/2020 - 29 stycznia 2020

Trudna sesja Rady Miejskiej

Trudna sesja Rady Miejskiej

Likwidacja szkoły podstawowej nr 6 na Chełmie, przekształcenie szkoły podstawowej nr 5 na Dolnym Przedmieściu, zatwierdzenie tegorocznego budżetu – to m.in. tematy, nad którymi debatowali radni podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej. Szereg wątpliwości budziły zwłaszcza kwestie związane z likwidacją myślenickich szkół. Część radnych, jak i część rodziców dzieci uczęszczających do tych placówek, była przeciwna podejmowaniu takich decyzji. Nic dziwnego – decyzje tego typu nie należą do łatw...