Wydanie 41/2018 - 21 listopada 2018

Jan Podmokły przewodniczącym Rady. W prezydium dwie wiceprzewodniczące

Jan Podmokły przewodniczącym Rady. W prezydium dwie wiceprzewodniczące

Podczas inauguracyjnej sesji radni miejscy wybierali prezydium rady. Przewodniczącym został Jan Podmokły, a po jego obu stronach zasiądą dwie wiceprzewodniczące - Eleonora Lejda-Kuklewicz i Grażyna Ambroży Pierwszą sesję prowadziła radna Eleonora Lejda-Kuklewicz jako najstarsza w nowo wybranej radzie. Zaświadczenia o wyborze wręczył radnym zastępca przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Jacek Dziewoński, a następnie najmłodszy radny Kamil Ostrowski odczytał rotę przyrzeczenia, a radni kol...