Wydanie 43/2020 - 18 listopada 2020

102. Rocznica Odzyskania Niepodległości.
Pamięć jest najważniejsza

102. Rocznica Odzyskania Niepodległości. Pamięć jest najważniejsza

Tegoroczne obchody rocznicowe Odzyskania Niepodległości, z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, miały bardzo ograniczony zakres. Wiele imprez związanych ze Świętem Niepodległości, nie odbyło się, a zorganizowane uroczystości miały charakter symboliczny. Przedstawiciele władz gminny i województwa złożyli kwiaty na Kopcu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na grobie jednego z uczestników walk o niepodległość, Legionisty Stanisława Majewskiego. Odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny...