Wydanie 48/2010 - 16 grudnia 2010

Priorytety i zadania dla gminy do 2014 roku

Priorytety i zadania dla gminy do 2014 roku

Burmistrz Maciej Ostrowski w swoim expose podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej nakreślił priorytetowe dla miasta i gminy zadania i plany na najbliższą kadencję w latach 2010-2014. Prezentujemy najważniejsze z nichTworzenie nowych miejsc pracy i pozyskiwanie kolejnych terenów pod nowe inwestycje, budowa tzw. „obejścia zachodniego” i poprawa rozwiązań komunikacyjnych, Realizacja projektu „Czysta woda dla Krakowa”, Ochrona rzeki Raby i przyszłość Zarabia, Rewitalizacj...