Wydanie 5/2013 - 7 lutego 2013

Radni miejscy uchwalili budżet Gminy

Radni miejscy uchwalili budżet Gminy

Głównym tematem sesji Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia był tegoroczny budżet. Ponadto Rada uchwaliła podwyższenie kapitału Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. oraz rozpatrzyła sprawy bieżące. Projekt budżetu przedstawiony do głosowania uzyskał pozytywną opinię RIO i komisji Rady Miejskiej. Został przegłosowany przy dwóch głosach przeciwnych Na dochody gminy – łącznie 139 mln 261 tys. 10 zł składają się m.in. wpływy z najmu i dzierżawy lokali, miejsc parkingowych, dotacje celowe – 12 mln 345...