Wydanie 5/2022 - 2 lutego 2022

Budżet gminy Myślenice

Budżet gminy Myślenice

Prawie 40 mln zł na inwestycje, 104,4, mln zł na oświatę i wychowanie, 53 mln na pomoc społeczną i rodzinną oraz 21,5 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – to założenia przyjętego na rok 2022 budżetu gminy Myślenice. Zgodnie z nim dochody gminy w tym roku osiągną ponad 214 mln zł, a wydatki kształtować się będą na poziomie 236 mln zł. Jak komentuje burmistrz Jarosław Szlachetka: - Za nami kolejny trudny rok obecnej kadencji. Trwająca wciąż pandemia COVID19, niepewność związana...