Wydanie 6/2007 - 15 lutego 2007

Jednogłośny budżet gminy!

Jednogłośny budżet gminy!

W sali obrad Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na Zarabiu 9 lutego odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Najważniejszymi punktami obrad było uchwalenie nowego budżetu Miasta i Gminy Myślenice oraz uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoPlan obejmuje obszar w mieście Myślenice dla realizacji inwestycji związanej z gospodarką odpadami, która wciąż budzi wiele emocji przede wszystkim wśród mieszkańców Borzęty, gdzi...