Wydanie 9/2020 - 4 marca 2020

Likwidacja myślenickich szkół 
– decyzja trudna, ale konieczna?

Likwidacja myślenickich szkół – decyzja trudna, ale konieczna?

To już pewne: wraz z końcem tego roku szkolnego Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 6 zostaną zamknięte, a ich uczniowie – w przyszłym roku szkolnym - trafią odpowiednio do SP2 i SP4 w Myślenicach. Decyzję radnych poprzedziła gorąca dyskusja i sprzeciw części rodziców dzieci, uczęszczających do tych szkół. Jak przyznaje sam burmistrz decyzja o zamknięciu placówek była trudna, ale zarówno obecny stan placówek edukacyjnych w Myślenicach, dane dotyczące obu szkół, jak i opinia małopolski...