Wydatki na administrację publiczną najniższe w Myślenicach

Miasto 16 października 2018 Wydanie 37/2018

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji przedstawił kolejny ranking gmin. Jedną z kategorii była wysokość wydatków gminy na administrację. Najmniej w całym powiecie wydaje właśnie Gmina Myślenice - 279,33 zł na mieszkańca

Jeśli chodzi o inwestycje, Myślenice również plasują się najwyżej w powiecie i zarazem na 15. miejscu w całym województwie. Średnioroczny wydatek inwestycyjny w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 843,59. W kategorii wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego również wydajemy najwięcej spośród pozostałych gmin. Kwota na jednego mieszkańca w przypadku Myślenic to 123,45 zł.

Ranking uwzględnia też liczbę podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców. Najwięcej zarejestrowanych jest właśnie na terenie Gminy Myślenice bo aż 125 podmiotów na 1000 mieszkańców. Co daje Myślenicom 12 miejsce w całym województwie.

Myślenice przodują także w niechlubnej kategorii dotyczącej zadłużenia. - Poziom zadłużenia jest na bieżąco kontrolowany, w tym przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a każdorazowe zaciągnięcie kredytu lub pożyczki poprzedzone jest jej pozytywną opinią. To zadłużenie to właśnie efekt wielu inwestycji jakie przeprowadzone zostały w gminie w ostatnich latach - tłumaczy skarbnik Anita Kurdziel.

- Dlatego mówienie o zadłużeniu, z pominięciem kwestii przyrostu wartości majątku gminy oraz wpływu zrealizowanych inwestycji na poziom życia mieszkańców, nie daje pełnego obrazu tego stanu. Nie wolno zapominać, że istniejący poziom długu został w głównej mierze wygenerowany w związku z inwestycjami w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Ale to właśnie dzięki temu, mieszkańcy nie doświadczają np. braku wody, jak ma to miejsce w gminach sąsiednich - dodaje

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji jest regionalnym ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – największej organizacji pozarządowej wspierającej rozwój samorządności w Polsce. Rozpoczął działalność 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Obecnie jest jedną z wiodących organizacji pozarządowych w Małopolsce, której misją jest wspomaganie osób, organizacji i środowisk, biorących udział w budowaniu społeczeństwa i państwa obywatelskiego.