Z kolekcji Jacka Hołuja

Z kolekcji Jacka Hołuja

Ochotnicza Straż Pożarna w Polance 1931r. Trzeci od lewej Sebastian Piech, kierownik szkoły w Polance, lata 30. ubiegłego wieku. Trzeci od prawej Kazimierz Kudasiewicz, restaurator i działacz społeczny z Myślenic.