Z kolekcji Jacka Hołuja

Z kolekcji Jacka Hołuja

Ul. A. Mickiewicza w stronę pogotowia ratunkowego i dawnego tartaku, jeszcze nie utwardzona. Wzdłuż płynął otwarty potok, który miał źródło na zboczu góry Plebańskiej. Potok płynie na Osiedlu –1000-lecia obok dawnej szkoły muzycznej. Zdjęcie z lat 20. XX w.