Z kolekcji Jacka Hołuja

Z kolekcji Jacka Hołuja

Unikalne zdjęcie z lat 30. XX w przedstawiające widok na pola uprawne, gdzie dzisiaj znajduje się osiedle J. Matejki i poczta oraz policja, pomiędzy ulicami J. Piłsudskiego, J. Matejki i Jagiellońską. Budynek pierwszy z prawej, to stare gimnazjum, obok budynek tak zwanej bursy. Zdjęcie wykonane jest przed rokiem 1936, gdyż brak jest budynku liceum im. T. Kościuszki.