Zakończenie roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Miasto 21 czerwca 2022 Wydanie 23/2022
Zakończenie roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach we wtorek 14 czerwca zakończył rok szkolny 2021/2022 i równocześnie zamknął 10 lat działalności.

Uroczystość zainaugurował występ uniwersyteckiego chóru Apasjonata, prawykonaniem Hymnu UTW, którego słowa napisała Teresa Święch, a muzykę Monika Szymska. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy instytucji kultury i oświaty oraz zaproszeni goście. Uchwałą Zarządu UTW został nadany Tytuł Honorowy Członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Teresie Święch, Edmundowi Dulskiemu i Ryszardowi Krupie.

Przez 10 lat swojej działalności Uniwersytet Trzeciego Wieku spełniał misję, obcując z wybitnymi naukowcami, nietuzinkowymi pozytywnymi osobami, rozwijając pasje oraz ukryte talenty seniorów.

Celu uniwersyteckiej wspólnoty nie zakłóciły dwa lata naznaczone pandemią koronawirusa, ale trzeba przyznać, że ograniczyły do możliwego minimum takie działania jak: nordic walking, petanqa, hortiterapia, okazjonalne wyjścia na Ukleinę, Plabańską Górę i Kudłacze oraz kilka wykładów i joga offlain.

Nie było łatwo reaktywować szeroki zakres zajęć. Jednak jakoś wspólnymi siłami wielu słuchaczy i przychylności władz Powiatu Myślenickiego i władz Miast i Gminy Myślenice oraz dyrektorów instytucji kultury i oświaty udało się i aktualnie UTW realizuje szeroki zakres zajęć fakultatywnych. W tym roku akademickim UTW zorganizował 27 wykładów o ciekawej i różnorodnej tematyce dla 136 słuchaczy. Seniorzy realizują również szeroki zakres zajęć fakultatywnych: lektoraty z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego, koło rękodzieła artystycznego, brydża sportowego, nordic walking, joga, chór, koronczarstwo artystyczne, gimnastyka dla seniora, hortiterapia, taniec i turystyka piesza po Beskidzie Wyspowym. Ważną i popularną formą rekreacji i edukacji w I i II semestrze były wycieczki do muzeów i na wystawy np. Wystawa Arrasów Królewskich na Wawelu, malarstwa Jacka Malczewskiego i Muzeum Czartoryskich, podziemia Krakowa oraz Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Szczególnym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się wieczory literackie, wernisaże i koncert Wiktorii Bisztyga w MOKiS w Myślenicach oraz spotkania i wystawy w Myślenickim Muzeum Niepodległości. Seniorów nie zabrakło też na obchodach święta Niepodległości i Konkursie Palm Wielkanocnych na myślenickim Rynku.

Słuchacze w ubiegłym roku akademickim zwiedzili: Zespół Pałacowo Parkowy w Pławniowicach, Zamek Królewski w Warszawie, Niepokalanów, Wyspę tropikalną, Rumunię okręg Transylwanii, Palmiarnię w Gliwicach i Ogród Botaniczny w Krakowie, co miesiąc wyjeżdżali na baseny.

Myślenicki Uniwersytet Trzeciego Wieku dba o integrację środowisk myślenickich seniorów.

W Csopaku na Węgrzech miało miejsce ważne spotkanie integracyjne trzech środowisk myślenickich seniorów: studentów UTW, Dziennego Domu Seniora i Klubu Seniora. Spotkanie zainicjował burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka proponując działaczom tych organizacji wspólny wyjazd w ramach utrzymywanej współpracy z węgierskim miastem partnerskim Csopak.

Studenci UTW byli kilkakrotnie w Dziennym Domu Seniora, członkowie bratnich organizacji nie będący członkami UTW uczestniczą w organizowanych przez UTW wydarzeniach na zasadzie współpracy, a my chętnie korzystamy z propozycji Dziennego Domu Seniora i Klubu Seniora. Jak widać spotkanie zaowocowało współpracą i dobrymi kontaktami.

Prezes UTW podsumowała 10 lat działalności, w trakcie których zorganizowano ok. 360 wykładów, w ramach nordic walking zaliczono ponad 3700 km, brano czynny udział w życiu miasta, instytucji kultury i oświaty oraz organizacji senioralnych na terenie Myślenic i na forum Małopolski oraz ogólnopolskim. Słuchacze brali udział w międzynarodowych olimpiadach sportowych letnich i zimowych z bardzo dobrymi osiągnięciami.

Każdy, kto chce, może się bowiem realizować w UTW: znajdzie ludzi życzliwych, przychylnych i koleżeńskich, a trzeba wiedzieć, że ma to olbrzymi wpływ na zdrowie, długość życia, ponieważ daje rozwój osobisty i pielęgnuje umysł.

Odczarowujemy nasz czas, bo jest dla nas ważny i cenny. Studenci UTW mają apetyt na najlepsze życie nadążające za postępem. UTW ma również wakacyjne hasło: Zdrowie i Aktywność.

Halina Kaczmarek