Zarabie wita.

Zarabie wita.

Przy wjeździe na Zarabie, obok strażnicy OSP, turystów i myśleniczan wita ozdobny klomb. Tego typu kompozycje kwietne stały w latach 80. ubiegłego wieku w wielu miejscach Myślenic i były wizytówką miasta.