Zawsze gotowi do działania

Zawsze gotowi do działania

2021 to był trudny rok dla wszystkich, a dla strażaków szczególnie. Codzienna trudna i odpowiedzialna służba, pandemia covid a do tego letnia powódź, która spustoszyła między innym Krzyszkowice.

W minioną sobotę druhny i druhowie z OSP w Krzyszkowicach spotkali się na zebraniu, aby podsumować miniony rok i wyznaczyć nowe cele na 2022.

Na zaproszenie strażaków przybyli na zebranie burmistrz Jarosław Szlachetka, poseł Władysław Kurowski, wiceprezes zarządu miejsko gminnego ZOSP RP Jan Kantor, komendant PSP Sławomir Kaganek, wicestarosta Rafał Kudas, Grażyna Pitala prezes KGW Dworzanki, sołtys Władysław Dyduła. Zebranie poprowadzili prezes OSP Krzyszkowice Andrzej Grzybek i naczelnik Paweł Sroka. Jednostka z Krzyszkowic liczy 51 członków. 42 to członkowie zwyczajni, 6 honorowi i 3 wspierający, wśród strażaków znajduje się 9 pań. MDP liczy 12 młodych adeptów strażackiej służby.

W 2021 roku ochotnicy uczestniczyli w 53 akcjach. 4 razy gaszono pożar, 48 razy likwidowano miejscowe zagrożenia, 1 wyjeżdżano niestety do fałszywego alarmu. Osobne 30 wyjazdów to wyjazdy gospodarcze. W wymienionych akcjach uczestniczyli: Paweł Sroka 31, Damian Dziadkowiec 26, Tomasz Pachacz 25, Marcin Solawa 19, Szczepan Sala 19, Krzysztof Bartosz 13, Łukasz Pitala 12, Mirosław Ożóg 11, Ryszard Solawa 8, Krzysztof Paryła 8, Jakub Paryła 8, Natalia Grabowska 5, Kazimierz Wójciak 3, Damian Grabowski 2, Piotr Pyrdoł 1. MDP uczestniczyła w Turnieju Wiedzy Pożarniczej w składzie: Konrad Pietrzyk, Filip Piotrowski, Paweł Sala, Tomasz Sala, Karol Kruczek. Druhny i druhowie podnosili również swoje kwalifikacje i tak kurs II stopnia Strażak – Ratownik ukończyli Natalia Grabowska i Szczepan Sala. Strażacy ochotnicy w minionym roku uzupełniali również niezbędny sprzęt, wykonywali prace społeczne i aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, współpracując między innymi z samorządem Myślenic oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami.

W drugiej części zebrania głos zabrali gospodarze i zaproszeni goście. Prezes Andrzej Grzybek wyraził wdzięczność wszystkim ochotnikom, za ich służbę i poświęcenie w tym trudnym czasie. Podziękował burmistrzowi i Radzie Miejskiej za wsparcie jakie otrzymała jednostka, zaznaczając, że myślenicki magistrat jako jedyny pomagał w mijającym roku jednostce. Andrzej Grzybek podziękował również PSP, ZMiG OSP RP, oraz KGW Dworzanki i sołtysowi za ubiegłoroczną współpracę.

Burmistrz Jarosław Szlachetka, przekazując na ręce prezesa symboliczne podziękowanie, podkreślił, że na jednostkę z Krzyszkowic zawsze można liczyć, gdy zaistnieje taka potrzeba. Zapewnił, że dla strażaków ochotników, drzwi w urzędzie zawsze są otwarte i mogą oni liczyć na wsparcie. Potwierdził również, że uczyni wszystko, aby w tym roku na stanie OSP w Krzyszkowicach pojawił się średni samochód ratowniczo – gaśniczy oraz został zrealizowany ostatni etap termoizolacji budynku remizy.

Poseł Władysław Kurowski, podobnie jak burmistrz, zapewnił o swoim wsparciu dla druhów ochotników. Podkreślił również, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego, dostrzega zaangażowanie i trud strażaków i stara się również pomóc w ich trudnej służbie, a przejawem tych działań jest chociażby długo oczekiwana Ustawa o Strażach Pożarnych.

Również wiceprezes Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP Jan Kantor i komendant PSP Sławomir Kaganek, dziękowali krzyszkowickim ochotnikom za ich poświęcenie, dodatkowo komendant PSP zwrócił uwagę na wizerunek strażaka jako funkcjonariusza publicznego i wynikające z tego faktu obowiązki.

Na koniec zebrania prezes Andrzej Grzybek przekazał statuetkę św. Floriana dla Ryszarda Solawy, ustępującego naczelnika OSP Krzyszkowice, jako podziękowanie i dowód uznania za jego dotychczasową służbę.

Trudny 2021 za strażakami ochotnikami. My życzymy, aby 2022 był dużo spokojniejszy, a co najważniejsze bezpieczny i aby św. Florian zawsze wspomagał strażaków i ich rodziny.

 

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.