Zbieramy deszczówkę

Zbieramy deszczówkę

Kolejne proekologiczne działania gminy i kolejne środki zewnętrzne.

Jak istotną rolę odgrywa woda w naszym życiu nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Praktycznie codziennie słyszymy alarmujące raporty o suszy i niedoborach wody, dlatego tak istotne jest, aby oszczędzać i odpowiednio gospodarować wodą z każdego dostępnego źródła.

Rozumiejąc ten problem Gmina Myślenice zrealizowała zadanie pod nazwą „Montaż zbiornika na deszczówkę przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach” w ramach programu „MAŁOPOLSKA DESZCZÓWKA”. Celem jest zwiększenie retencji na terenach szkolnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej poprzez zamontowanie systemu umożliwiającego nawadnianie przyległych terenów zielonych Przyjęty program realizacji zadania obejmował:

- montaż zbiornika podziemnego PEHD o pojemności 5600 dm3 z dwukierunkowym wlotem przyłącza wody deszczowej rurami PVC.

- montaż automatycznej pompy zanurzeniowej o wydajności 3000 dm3/godz. oraz punktu poboru wody.

- montaż zasilania elektrycznego z istniejącego budynku szkolnego dla systemu gospodarowania wodą deszczową zbiornika wraz z systemem jego sterowania.

Jak komentuje zastępca burmistrza Mateusz Suder:- Działania prośrodowiskowe, które jako władze gminy prowadzimy nie ograniczają się wyłącznie do walki o czystsze powietrze. Poza tym priorytetem pamiętamy też, że doskwierają nam się takie problemy jak susza i deficyty wody. Dlatego przystąpiliśmy do programu Małopolska Deszczówka i pozyskując od Województwa Małopolskiego środki zewnętrzne w kwocie prawie 15000 zł zaopatrzyliśmy Myślenice w zautomatyzowany, wydajny system pozyskiwania wody roztopowej i deszczowej, który poza celami edukacyjnymi może również posłużyć do podlewania miejskich terenów zielonych, kwiatów oraz roślinności np. na zrewitalizowanym rynku.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 27000 zł. Kolejne bardzo ważne proekologiczne działanie władz gminnych, przyniesie korzyść dla nas wszystkich a przede wszystkim dla środowiska. Jest to bardzo ważna rzecz w obliczu coraz szybciej kurczących się zasobów wodnych i grożącej nam suszy.

 

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.