„Zdalna szkoła +”

Gmina 9 czerwca 2020 Wydanie 21/2020
„Zdalna szkoła +”

W poniedziałek 8 czerwca w myślenickim magistracie odbyło się przekazanie dyrektorom laptopów zakupionych w ramach programu „Zdalna szkoła+”. Gmina Myślenice na zakup sprzętu otrzymała blisko 125 tys. złotych. Środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) umożliwiły zakup 54 komputerów dla 19 szkół podstawowych, które wykazały zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych, niezbędny do nauki w systemie kształcenia zdalnego.

- Cieszę się, że przekazujemy już drugą partię zestawów komputerowych. Zakup ten zrealizowany został w ramach programu rządowego „Zdalna szkoła +”. Przy tej okazji składam podziękowania wszystkim nauczycielom, którzy nauczają swoich uczniów na odległość. Wielu z nich ze względu na sytuację pewnie po raz pierwszy pracuje w tej formule. Dziękuję także dyrektorom za organizację tej pracy. Jestem przekonany, że zakupiony przez nas sprzęt komputerowy sprawdzi się w użytkowaniu naszych uczniów. Mam nadzieję, że początkiem września spotkamy się już w szkołach - powiedział burmistrz Jarosław Szlachetka.

 

W kwietniowej edycji programu „Zdalna szkoła” Gmina Myślenice zakupiła już łącznie 41 laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu, umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Kwota przyznanego wsparcia wyniosła wtedy 100 tys. złotych.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powstało w 1994 roku, początkowo pod nazwą Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE), na mocy umowy finansowej zawartej między rządem Polski I Komisją Europejską. Od 2015 roku, już jako CPPC, zajmuje się obsługą środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej I innych programów powierzonych mu do realizacji.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Wykaz szkół, które otrzymały urządzenia:

SP2 w Myślenicach – 2; SP3 w Myślenicach – 4; SP 4 w Myślenicach – 8; SP w Bęczarce – 2; ZPO w Borzęcie – 3; ZPO w Bysinie/ SP w Bysinie – 3; ZPO w Drogini/ SP Drogini – 1; ZPO w Głogoczowie/ SP w Głogoczowie – 3; ZPO w Jasienicy/ SP w Jasienicy – 2; SP w Jaworniku – 1; SP w Krzyszkowicach – 3; ZPO w Osieczanach/ SP w Osieczanach – 3; SP w Polance – 2; SP w Porębie – 3; SP w Trzemeśni – 5; SP w Zasani – 2; SP w Zawadzie – 3; ZPO nr 1 w Myślenicach/ SP5 – 2; SP6 w Myślenicach – 2.