Zdalna szkoła

Gmina 4 sierpnia 2020 Wydanie 29/2020
Zdalna szkoła

Najpierw była „Zdalna Szkoła”, następnie „Zdalna Szkoła+”. Gmina Myślenice aplikowała o środki finansowe zarówno w obu tych projektach.

Łącznie Gmina Myślenice, aplikując o środki z dwóch programów zakupiła 95 laptopów, co pozwoliło zaspokoić potrzeby 95 uczniów najbardziej potrzebujących. 41 laptopów z pierwszej edycji trafiło do uczniów, którzy nie mają możliwości technicznych do uczestniczenia w zdalnym nauczaniu. 54 laptopy przekazano uczniom z rodzin wielodzietnych (3+) w celu realizacji nauki w systemie kształcenia zdalnego.

Poprzez realizację projektów umożliwiono zdalną edukację uczniom przez aktywne włączenie się w codzienne zajęcia lekcyjne w nowej podstawowej formie nauczania, jaką jest prowadzenie zdalnych lekcji. Sprzęt zakupiony w ramach programów „Zdalna Szkoła ...” oraz „Zdalna Szkoła+...” wzbogacił zasoby edukacyjne placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Należy podkreślić, że uzyskana pomoc finansowa stanowi bardzo duże wsparcie dla naszej gminy w realizacji zadań oświatowych.

„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Przypomnijmy, że w ramach projektu Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 tys. złotych na zakup 40 sztuk komputerów przenośnych (laptopów). W celu wykorzystania wszystkich przyznanych środków finansowych w ramach grantu, zdecydowano o dofinansowaniu zakupu jeszcze jednego laptopa. Całość wydatkowanych na ten cel środków wynosiła 100.809,57 złotych.

Celem projektu jest zakup laptopów dla 16 szkół podstawowych z przeznaczeniem dla uczniów w związku z organizacją zdalnego nauczania. Wniosek Gminy Myślenice został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania 7 kwietnia 2020 roku. Następnie 24 kwietnia 2020 roku zakupiony sprzęt trafił do szkół podstawowych, które wykazały takie zapotrzebowanie, a następnie do najbardziej potrzebujących uczniów, aby umożliwić realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w systemie kształcenia zdalnego - Zdalna Szkoła.

„ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Przypomnieć tutaj należy, że Gmina Myślenice z projektu „Zdalna Szkoła+” otrzymała dofinansowanie w kwocie 124.965.00 złotych. W ramach tej kwoty udało się zakupić 54 komputery przenośne (laptopy) dla szkół z terenu Miasta i Gminy Myślenice, które wykazały zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), niezbędny do nauki w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu jest zakup laptopów dla 19 szkół podstawowych z przeznaczeniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) w związku z organizacją zdalnego nauczania. Wniosek Gminy Myślenice został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania 18 maja 2020 roku. 8 czerwca 2020 roku zakupione laptopy przekazano dyrektorom 19 szkół z terenu Miasta i Gminy Myślenice, które wykazały zapotrzebowanie na sprzęt zakupiony w ramach programu „Zdalna Szkoła+ …”. Komputery przenośne następnie trafiły do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) w celu realizacji nauki w systemie kształcenia zdalnego.