Zdalne nauczanie do wakacji

Zdalne nauczanie do wakacji
Internetową naukę uczniowie realizują już ponad dwa miesiące. Fot. A..Ostafin

Do 26 czerwca realizowane będzie kształcenie na odległość - zapowiedział w poniedziałek 1 czerwca minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Przypomnijmy, że obowiązek zdalnego nauczania obowiązuje od 25 marca. 6 maja pojawiła się możliwość otwarcia przedszkoli i żłobków. Później, 25 maja, dzieci z młodszych klas szkół podstawowych (od I do III) mogły powrócić do szkoły na zajęcia opiekuńcze lub dydaktyczne. O ich formie zadecydowali dyrektorzy poszczególnych placówek.

Minister ogłosił, że czas przeprowadzania matur dla uczniów szkół średnich oraz egzaminów ósmoklasistów dla uczniów szkół podstawowych będzie wolny od kształcenia na odległość. W szkołach podstawowych w klasach I - III podczas egzaminów ósmoklasistów nie będą się też odbywały zajęcia dydaktyczne. Jest jeszcze Boże Ciało, również dzień wolny od nauki. Zdaniem ministra w takiej sytuacji nie było więc potrzeby przywracania tradycyjnych lekcji w szkołach dla całych klas. Do końca roku szkolnego odbywać się będą natomiast konsultacje dla uczniów.

Dariusz Piontkowski wyraził nadzieję, iż od września w szkołach przywrócony zostanie porządek sprzed pandemii.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).