Zdarzenia

Region 20 sierpnia 2019 Wydanie 30/2019
Zdarzenia

7 sierpnia

W związku z występującymi burzami z silnym wiatrem w Czasławiu doszło do powalenia drzewa na linie energetyczne, co zostało zauważone dopiero w kolejnym dniu przez użytkownika posesji i zgłoszone do SKKP PSP o godzinie 7.30. Na miejsce działań zadysponowane zostało pogotowie energetyczne w celu odcięcia przepływu prądu w uszkodzonej linii energetycznej. Strażacy, po potwierdzeniu wyłączenia zasilania, przystąpili do ścięcia oraz usunięcia drzewa z ogrodzenia oraz linii energetycznej. Podczas tej akcji działali strażacy JRG Myślenice oraz OSP Czasław.

8 sierpnia

Poranek 8 sierpnia rozpoczął się dla strażaków od dwóch wyjazdów ratowniczych do wypadków. O godzinie 7.11 wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu na drodze krajowej nr 7 w Jaworniku, a 6 minut później na drodze wojewódzkiej nr 956 w Sułkowicach. Dyżurny SKKP PSP zadysponował do tych zdarzeń zastępy JRG oraz OSP. W Jaworniku stwierdzono uderzenie samochodu osobowego w barierę ochronną, pojazd blokował jeden pas ruchu w kierunku Zakopanego. Poszkodowany został jeden z pasażerów pojazdu. Strażacy udzielili Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poszkodowanemu (wsparcie psychiczne, stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa, badanie urazowe, opatrzono ranę ciętą głowy). Przeprowadzono sorbcję rozlanych płynów eksploatacyjnych, zmyto jezdnię oraz usunięto rozbite elementy z jezdni.

Kolejne zgłoszenie dotyczyło zderzenia samochodu dostawczego z osobowym w Sułkowicach. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane. Po udzieleniu pomocy przez Zespół Ratownictwa Medycznego i po przeprowadzeniu badania nie wymagały one przewiezienia do szpitala. Przeprowadzono sorpcję płynów eksploatacyjnych z jezdni za pomocą Diatomitu oraz usunięto skutki zdarzenia z jezdni. Po czynnościach operacyjnych policji przemieszczono samochody na pobocze.

12 sierpnia

Do mieszkańców docierały informacje o mogących wystąpić burzach z gradem oraz silnych wiatrach. Na terenie powiatu myślenickiego straż pożarna interweniowała w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi trzykrotnie. W miejscowości Niezdów (gmina Dobczyce) o godzinie 20.56 w wyniku wyładowania atmosferycznego doszło do całkowitego pożaru dachu oraz poddasza budynku mieszkalnego. Strażacy, pracując w aparatach powietrznych, podali prądy gaśnicze wody z zewnątrz oraz od strony wnętrza obiektu w celu ugaszenia pożaru. Następnie przystąpiono do rozbiórki dachu, izolacji termicznej poddasza w celu sprawdzenia ewentualnie mogących wystąpić zarzewi ognia. Podczas tych czynności korzystano z kamery termowizyjnej. Na miejsce wezwano również Zespół Ratownictwa Medycznego, który zabrał dwie osoby (mieszkańców) na obserwację do szpitala w Myślenicach. W działaniach gaśniczych brały udział jednostki JRG Myślenice, OSP Dobczyce, OSP Dziekanowice, OSP Sieraków, OSP Skrzynka.

Dyżurny SKKP odebrał również dwa zgłoszenia o zalanych piwnicach w Myślenicach na ul. Sikorskiego. Do wypompowania wody z zalanych pomieszczeń wykorzystano pompy szlamowe.

13 sierpnia

O godzinie 10.42 Dyżurny Operacyjny PSP odebrał zgłoszenie o dachowaniu na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Krzyszkowice i dwóch osobach rannych. Zadysponował do działań zastępy JRG Myślenice, OSP Krzyszkowice, OSP Głogoczów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zweryfikowano, że wypadek ma miejsce w Jaworniku i jest jedna osoba ranna. Trzy osoby podróżujące pojazdem opuściły go przed przybyciem służb ratowniczych. Zabezpieczono przejazd na drodze poprzez ustawienie stożków ostrzegawczych, strażacy udzielili Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy poszkodowanemu (stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa, badanie urazowe, wsparcie psychiczne, termoizolacja). Przybyły Zespół Ratownictwa Medycznego przejął osobę ranną i przetransportował na badania do szpitala w Myślenicach. W związku z poruszaniem się pojazdów tylko jednym pasem w kierunku Krakowa, bardzo szybko utworzył się „korek” o długości ok. 1 kilometra.

16 sierpnia

Po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzonym domku na placu zabaw w Myślenicach na ul. Parkowej, Dyżurny Operacyjny PSP zadysponował na miejsce zastęp strażaków. Zaraz po przybyciu funkcjonariusze, rozpoznając sytuację zaobserwowali, że dzieci bardzo szybko zaakceptowały uszkodzenie (otwór w podłodze) i wykorzystywały je do zabawy. Obiekt został wyłączony z eksploatacji i zabezpieczony. Równocześnie przekazano informację o zdarzeniu do osób odpowiedzialnych za nadzór i konserwację placu zabaw.

mł. bryg. Roman Ajchler