Zebranie OSP w Trzemeśni

Zebranie OSP w Trzemeśni
Wiceburmistrz Mateusz Suder w trakcie zebrania OSP Trzemeśnia

W sobotę, 13 marca druhowie z OSP w Trzemeśni dokonali podsumowania mijającego roku i wybrali nowy zarząd jednostki.

W zebraniu wzięli również udział zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Myślenicach - dh Waldemar Pachoń, wiceburmistrz Mateusz Suder oraz starosta Józef Tomal.

Jednostka w Trzemeśni liczy 49 ochotników, w drużynie służbę ochotniczą pełnią dwie panie. W jednostce funkcjonuje również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Jednostka w minionym roku 5 razy wyjeżdżała do pożarów, 3 razy likwidowano miejscowe zagrożenia, 25 razy były to tak zwane wyjazdy gospodarcze, 1 raz odnotowano fałszywy alarm.

Jednostka na wyposażeniu posiada dwa samochody: lekki i średni, quad, oraz sprzęt niezbędny do prowadzenie akcji zarówno gaszenia pożarów, jak i niesienia innej pomocy.

W trakcie zebrania głos zabrali również zaproszeni goście między innymi dh Waldemar Pachoń oraz wiceburmistrz Mateusz Suder.

Waldemar Pachoń zwrócił uwagę na bardzo niepokojące zjawisko kurczenia się kadr ochotników OSP. Według statystyk w zeszłym roku w powiecie ich liczba zmniejszyła się o 57 osób, co według Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Myślenicach, jest bardzo niepokojące. Według prezesa, zjawisko to może zatrzymać jedynie zachęta i szkolenie kadr strażackiej młodzieży. W przemówieniu podziękował również za strażacką ofiarność i dar najcenniejszy, strażacką krew, oddawaną przez druhów w czasie akcji krwiodawstwa.

Głos zabrał również wiceburmistrz Mateusz Suder. Podziękował druhom za ich trudną i odpowiedzialną służbę, przedstawił dotychczasową pomoc gminy dla strażaków ochotników oraz zapewnił o dalszej pomocy i współpracy między Miastem i Gminą Myślenice, a jednostkami OSP. Na koniec Mateusz Suder przekazał prezesowi OSP karnety na wybrane atrakcje sportowe na terenie Myślenic.

Po omówieniu spraw bieżących i przyjęciu sprawozdań, zgromadzeni druhowie wybrali nowy zarząd jednostki. Prezesem jednostki został Jerzy Malina, Naczelnikiem Bartłomiej Hynek, jego zastępcą Krzysztof Nowak, skarbnikiem Marian Górka, sekretarzem Maciej Koloch, gospodarzem Adam Ulman, kronikarzem Angelika Olesek.

Mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, strażacy stoją na straży naszego bezpieczeństwa i planują kolejne działania na nadchodzący rok. Życzymy, aby święty Florian czuwał, by wszystkie plany druhów się spełniły.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.