Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OSP Myślenice Dolne Przedmieście

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OSP Myślenice Dolne Przedmieście
Prezes Edward Łapa, burmistrz Jarosław Szlachetka i Waldemar Pachoń prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP

W dniu 30 maja odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice - Dolne Przedmieście. Wśród zaproszonych gości znaleźli się burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka i prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP druh Waldemar Pachoń.

Na początku głos zabrał burmistrz, który podziękował druhom za poświęcenie się działaniom oraz wręczył promesę na zakup samochodu.

Sprawozdanie za rok 2020 jak i całą kadencję złożył prezes druh Edward Łapa. Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań, przedstawieniu planu działalności na rok 2021, udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi naszej OSP za okres sprawozdawczy.

Po tych miłych chwilach rozpoczęły się wybory nowych władz stowarzyszenia.

Po przedstawieniu kandydatur Zarząd oraz Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się następująco:

Zarząd OSP Myślenice Dolne Przedmieście kadencja 2021- 2026: Edward Łapa – prezes; Edyta Mazur wiceprezes; Daniel Poznański –naczelnik; Marek Sroka - zastępca naczelnika; Joanna Pudlik – sekretarz; Anna Opydo – skarbnik; Wiesław Płatek – gospodarz; Marek Leśniak – członek; Paweł Sopiak - członek; Komisja Rewizyjna: Sławomir Nowak - przewodniczący; Agnieszka Trzepla - sekretarz; Barbara Motyka - członek.

Życzymy powodzenia i owocnej współpracy.

Fot i tekst Jan T. Pitak