Złoty jubileusz Myślenickiej Pani

Miasto 27 sierpnia 2019 Wydanie 31/2019
Złoty jubileusz Myślenickiej Pani
Fot. Paweł Biela i Jacek Suder

Wielomiesięczne przygotowania do Jubileuszu 50-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Myślenickiej zwieńczyła Msza Święta w sobotę 24 sierpnia na rynku. Dokładnie 50 lat temu Obraz koronował ks. kard Karol Wojtyła. W tym roku Mszy św. przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio w asyście m.in. metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego, kardynała Stanisława Dziwisza, abpa Stanisława Nowaka, abpa Józefa Kowalczyka, abpa Wacława Depo, bpa Kazimierza Górnego, księży z parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny z ks. proboszczem Zdzisławem Balonem, ks. kanonikiem Karolem Jaroszem, księżmi rodakami i oczywiście dziekanem dekanatu myślenickiego ks. Andrzejem Caputą. Specjalnym gościem uroczystości był ks. Zbigniew Kras, kapelan Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który reprezentował głowę naszego państwa podczas jubileuszu.

Na uroczystość przybyli także przedstawiciele władz, m.in. wicepremier, minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, senatorowie, posłowie, radni małopolscy Stanisław Bisztyga, Robert Bylica i Filip Kaczyński, przedstawiciele samorządu powiatu ze starostą Józefem Tomalem, naszej gminy z burmistrzem Jarosławem Szlachetką oraz gmin sąsiednich.

 

W trakcie uroczystości przypominano dzień 24 sierpnia 1969 roku, kiedy to ks. kard. Karol Wojtyła dokonał koronacji Obrazu Matki Bożej Myślenickiej. Homilię wygłosił arcybiskup Marek Jędraszewski. Nawiązał w niej do historii obecności Cudownego Obrazu wśród mieszkańców Myślenic. Mówił o nadziei, pokładanej przez ludzi w Matce danej im przez Bożego Syna. Przypomniał Jej rolę w pierwszym publicznym cudzie Jezusa – na weselu w Kanie Galilejskiej, Jej czuwanie pod krzyżem ze św. Janem i w modlitwie o zesłanie Ducha Świętego w Wieczerniku. Odniósł się do Soboru Watykańskiego II i ogłoszenia Matki Boskiej Matką Kościoła na prośbę biskupów polskich pod przewodnictwem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. - Koronacja cudownego obrazu Matki Boskiej Myślenickiej wpisuje się doskonale w ówczesne działania. Komunizm, który starał się wszelkimi środkami zwalczać religię, odrzucający prawdę o Bogu, propagował ateizm. Szła za tym także walka z człowiekiem – mówił abp Jędraszewski.

Burmistrz Jarosław Szlachetka, dziękując dostojnikom Kościoła za celebrację jubileuszowej Eucharystii, odczytał uchwałę intencyjną Rady Miejskiej i na jej podstawie poprosił abpa metropolitę o zawierzenie losów gminy i jej mieszkańców Matce Bożej Myślenickiej.

 

Na zakończenie uroczystości przewodniczący Mszy Świętej nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio przekazał wszystkim wiernym błogosławieństwo od papieża, a kardynał Stanisław Dziwisz dokonał przed Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej poświęcenia pomnika świętego Józefa Opiekuna Kościoła z Panem Jezusem – wotum wdzięczności czcicieli Pani Myślenickiej za Jubileusz.

Jeszcze przed rozpoczęciem Mszy św. wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony zaprezentował okolicznościową kartkę pocztową wydaną specjalnie na Jubileusz 50-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Myślenickiej. Pielgrzymi mieli możliwość wysłania kartki w trakcie sobotnich wydarzeń z mobilnego punktu pocztowego, który znajdował się na rynku.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły połączone siły chóru parafialnego „Laudate Dominum” i młodzieży oazowej pod przewodnictwem Magdaleny Starzec, z akompaniamentem organisty – Jacka Basisty, oraz zespół wokalny „Cantata” pod przewodnictwem Moniki Szymskiej, przy akompaniamencie Agnieszki Tyrały.

 Jestem wdzięczny księdzu proboszczowi Zdzisławowi za to, że umożliwił mi prace w Komitecie Honorowym Jubileuszu.

Równocześnie chciałbym podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali w przygotowanie tej wielkiej uroczystości i pomagali w zabezpieczeniu jej sprawnego przebiegu – policji, straży miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej i OSP, a także Malcie Służbie Medycznej. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości, a Paniom Gospodyniom z kół i stowarzyszeń za przygotowanie poczęstunku dla pielgrzymów – powiedział burmistrz Jarosław Szlachetka.

Sanktuarium Pani Myślenickiej

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny podczas uroczystości jubileuszu 50-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Myślenickiej podniesiony został do godności Sanktuarium Myślenickiej Pani. Wiąże się to nie tylko z prestiżem świątyni i uznaniem wielu łask spływających na pątników za orędownictwem Matki Bożej Myślenickiej, ale także z licznymi przywilejami, w tym odpustami zupełnymi dla pątników. Ks. proboszcz Zdzisław Balon został pierwszym kustoszem naszego Sanktuarium. Aktu kanonicznego ustanowienia sanktuarium dokonał ks. abp Marek Jędraszewski, a dekret w tej sprawie odczytał kanclerz kurii metropolitalnej w Krakowie ks. Tomasz Szopa.

Zorganizowanie tak wielkiej i prestiżowej uroczystości wymagało pełnej mobilizacji wielu środowisk, tak parafialnych, jak i służb. Wszystkim zaangażowanym osobom dziękowali burmistrz Jarosław Szlachetka i ks. proboszcz Zdzisław Balon.

Anna Witalis-Zdrzenicka